Gudstjeneste

Døpefont

Dåpsfat i sølv

Kjære deltagere, fremmøtte og delaktige.

På reise. Kun et enkelt nettbrett, derfor alt på Norsk denne gangen.

Håper dere har det bra. Velkommen til denne første Kosmologiske gudstjenesten.

Dette er først og fremst for de *kosmologiske* kristne, men alle kan delta.

Med kosmologiske kristne, mener jeg i bunn og grunn de som vender seg bort fra seg selv og sin selvopptatthet, og rett mot Gud og Jesus Kristus.

Messen kommer hver helg, og ikke til et bestemt tidspunkt på dagen eller natten.

Dette for å understreke at messen holdes under åpen himmel.

Velkommen.

Aller helst skulle jeg ha ønsket mange medlemmer som allerede var fortrolige med konseptet, men da dette ikke helt er tilfelle enda, så regner jeg likevel med at de som nå deltar gjør det aktivt med å ha et oppslått nye testamentet foran seg og norsk salmebok i en eller annen utgave, samt å be sammen med meg når jeg ber om dette.

På reise er et viktig uttrykk i dette fora. Det går også på holdning til denne tilværelsen vi lever i nå, men først og fremst at vi er på vei mot noe som for mange er ganske bestemt.

Vi reiser mot en uendelighet bestemt av Gud selv, og vi har Jesus Kristus med som venn, ledsager og veileder.

Dersom vi tenker over det, så er nær 90% i dette landet døpt, selv om da ikke like mange er medlemmer av den Norske Kirke, så er mange med i mye annet.

Dette gir meg stor frimodighet i å holde Messe på dette forum.

Messen er ikke over enda. Jeg må ut for å ta bilder, og samle krefter i Guds og den Herre Jesu Kristi nærvær.

Fortsatt god helg, og Messen er ikke enda til ende.

Gjennomsiktig kors i glass

Gjennomsiktig kors i glass. Om du ser nøye etter, så er trærene på utsiden av veggen i bevegelse.

Text Matteus kapittel 16, versene 13-20. Peter bekjenner at Jesus er Kristus.

Stedet jeg nå oppholder meg på har en helt ny og ubrukt bibel liggende innbundet i skinn faktisk, med løst omslag rundt der det står henvist til en del bibel ord.

Den er gitt ut av Ungdom i Oppdrag i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014.
På omslaget står det at bibelen har preget Norges kulturarv, og dermed også grunnloven. Under vignetten Les om livet er det henvist til enkeltbegreper som glede, visdom, bekymring, vennskap etc.etc.etc.

I neste text utleggelse vil jeg komme inn på noe jeg kom på i denne forbindelsen, nemlig parallelle uttrykk, men denne gangen gjennom figurer som pynter taket på kirken i Kiruna. Håper jeg har tatt vare på noen bilder derfra.

Dagens salme, Petter Dass Om alle mine lemmer var fylt av bare sang , din oppgave denne søndagen , finn salmen , les teksten og syng den, om så i dusjen.

Bønn for dagen.

Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så også på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere, led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det vonde for riket er ditt og makten og æren i all evighet amen.

Messen er over for denne gang. Gå i fred og tjen Herren med glede.

cc.editor has written 23 articles

Male
1,86 cm high. Blond, a bit overweight, passed 60 just, ordained a minister in the Church of Norway on my birthday 1994 in my home town, quitted 2017 because of health issues and discontent as of content and daily running of what used to be a Church I was most fond of . Now looking forward to this as a challenging and wonderful opportunity to get to know, interact and convey the innermost paths of the soul and the Divine.
Welcome to your own liberation and future of gladness and comfort.