Homilie

Homilie er egentlig bare en tekstutleggelse. I dag vil jeg kun legge ut litt om det å være menneske i vår tid, ganske forvirrende kan man si.
Men med et mål i sikte er det utholdelig, særlig dersom man følger Paulus og det med en seierskrans der fremme.

Vi er nødt til å få ristet av oss det daglige surr fra alle kanter for å få fred til å tenke på Gud og Jesus Kristus.

Avslutningen på homilie i dag er Johannes evangeliet kapittel 3, vers 16.

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver og en skulle få frelse og ikke gå fortapt.

Litt fritt etter teksten. Du kan jo slå opp og lese dette en gang til.

Bildet jeg legger ut er Guds sol, men i salmediktningen har det allusjoner mot Kristus som verdens lys. Amen.

Solen

Blå himmel.

Her ser du at jord og himmel møtes i en telefonstolpe som kom med på bildet. Da er det sammenheng i det vi ser og erfarer. Himmel, jord, horisont, tilværelse, timelighet, uendelighet og oss til slutt.

cc.editor has written 23 articles

Male
1,86 cm high. Blond, a bit overweight, passed 60 just, ordained a minister in the Church of Norway on my birthday 1994 in my home town, quitted 2017 because of health issues and discontent as of content and daily running of what used to be a Church I was most fond of . Now looking forward to this as a challenging and wonderful opportunity to get to know, interact and convey the innermost paths of the soul and the Divine.
Welcome to your own liberation and future of gladness and comfort.